Matsmedia

Mats Jonsson med 35 års erfarenhet av arbete som journalist inom dagspressen.

Driver från och med sommaren 2014 egen verksamhet.

Skriver texter och fotograferar för fackpress, magasin, kommuner och kommunala bolag.

Mats träffas på kontoret på Kulturcentrums/Folkets Hus företagshotell i Sandviken.

Kan också kontaktas på tel 070-604 18 60 eller mejl matsmedia@outlook.com